Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.04.2024

BIP

Konta bankowe

Wykaz kont bankowych do uiszczania opłat urzędowych.

Opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 

 • należności jednorazowe, opłaty roczne, odsetki od nieterminowej wpłaty, koszty upomnienia) wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, z późn. zm.
 • nr rachunku bankowego 98 1020 1097 0000 7902 0007 5580

Opłata z tytułu udostępniania informacji publicznej lub jej ponownego wykorzystania

 • co do zasady dostęp jest bezpłatny. Jeżeli urząd realizując wniosek ponosi dodatkowe koszty materiałowe wówczas może od wnioskodawcy pobrać opłatę odpowiadającą wysokości tych kosztów. 
 • nr rachunku bankowego 93 1020 1097 0000 7802 0007 5622.

Opłata z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

 • za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie, pobierane są opłaty w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1415, z późn. zm.) w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
 • nr rachunku bankowego 93 1020 1097 0000 7802 0007 5622

Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w drodze decyzji

 • za wydanie interpretacji indywidualnej w drodze decyzji na mocy art. 34 ust. 5 i ust. 6 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.)
 • nr rachunku bankowego 93 1020 1097 0000 7802 0007 5622

Opłata za korzystanie ze środowiska

 • opłata za korzystanie ze środowiska,
 • odsetki za zwłokę i koszty upomnienia
 • nr rachunku bankowego 49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

Opłata produktowa za produkty typu: oleje, preparaty smarowe i opony pneumatyczne

 • opłata produktowa,
 • opłata produktowa określona decyzją z tytułu zaległości opłaty produktowej,
 • dodatkowa opłata produktowa ustalona decyzją w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej
 • odsetki za zwłokę i koszty upomnienia
 • nr rachunku bankowego 31 1240 1037 1111 0000 0698 8102

Opłata produktowa za opakowania

 • opłata produktowa,
 • opłata produktowa określona decyzją z tytułu zaległości opłaty produktowej,
 • dodatkowa opłata produktowe ustalona decyzją w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej,
 • odsetki za zwłokę i koszty upomnienia
 • nr rachunku bankowego 95 1240 1037 1111 0010 6029 9959

Opłata za publiczne kampanie edukacyjne za opakowania

 • nr rachunku bankowego 69 1240 6292 1111 0010 7776 5096

Opłata za baterie i akumulatory

 • opłata produktowa,
 • opłata produktowa określona decyzją z tytułu zaległości opłaty produktowej,
 • dodatkowa opłata produktowa ustalona decyzją w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej,
 • należna opłata na publiczne kampanie edukacyjne,
 • nieodebrana opłata depozytowa,
 • odsetki za zwłokę i koszty upomnienia
 • nr rachunku bankowego 96 1240 1037 1111 0010 3123 5928

Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • opłata określona decyzją,
 • odsetki za zwłokę i koszty upomnienia
 • nr rachunku bankowego 83 1240 6292 1111 0010 7147 9535

Opłata za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • opłata produktowa,
 • opłata na publiczne kampanie edukacyjne,
 • opłata produktowa określona decyzją z tytułu zaległości opłaty produktowej,
 • dodatkowa opłata produktowa ustalona decyzją w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej,
 • opłata na publiczne kampanie edukacyjne określona decyzją w przypadku nie przeznaczenia środków w wymaganej wysokości na edukację
 • odsetki za zwłokę i koszty upomnienia
 • nr rachunku bankowego 16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

Zabezpieczenie finansowe (depozyt) na poczet przyszłej opłaty produktowej za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • nr rachunku bankowego 28 1130 1017 0013 4303 4420 0006

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO)

 • opłata rejestrowa,
 • opłata roczna
 • nr rachunku bankowego 39 1240 6292 1111 0010 7776 5054

Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego

 • opłata recyklingowa,
 • opłata recyklingowa ustalona decyzją jako zaległość,
 • dodatkowa opłata recyklingowa ustalona decyzją w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej,
 • odsetki za zwłokę i koszty upomnienia
 • nr rachunku bankowego 63 1240 6292 1111 0010 8779 9854

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia/złożenie pełnomocnictwa

 • opłata na rachunek Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
 • nr rachunku bankowego 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 04.01.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 30.11.2020 13:38

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 31.01.2024 14:14

Liczba wyświetleń: 56626

Data opublikowania: 30.11.2020 13:38

Powrót na początek strony